Selv om man ofte kaller operasjonen hvor man fjerner hunnkattens livmor og eggstokker for “sterilisering”, er det faktisk per definisjon en “kastrering”, på lik linje med hannkattene.
Når kattens reproduksjonsorganer fjernes får ikke katten lenger løpetid, og den kan ikke bli drektig. Som med hannkattene, kan en kastrering forebygge visse sykdommer. Alternativet til kastrering er p-piller, men det er flere ugunstige bivirkninger ved en slik behandling. Det er særlig risiko for bivirkninger som jursvulster, livmorbetennelse og diabetes ved langtidsbruk. Derfor anbefales kastrering istedenfor oppstart av P-piller til katt. P-piller kan være et alternativ hvis drektighet skal forhindres i en kort periode, eller hvis katten skal brukes i avl.

For at katten din skal bli kastrert må den opereres under i narkose. En ung, sunn og frisk katt tåler en slik operasjon langt bedre enn en eldre katt. Siden kastrering også forebygger mot livmorbetennelse og jurkreft er det derfor en stor fordel at operasjonen gjennomføres i tidlig alder.

Kastrerte hunnkatter har, som kastrerte hannkatter, lettere for å legge på seg enn intakte katter, men dette problemet kan man som oftest løse med korrekt fôring etter operasjonen.

Pris på kastrering av hunnkatt hos oss er 1765,- eller 2090,- hvis du ønsker chip og vaksine i tillegg Du kan bestille time på tlf. 22 12 00 00 eller via hjemmesiden vår: https://dyrenesvenn.no/bestill-time/