Dyrenes venn tilbyr moderne veterinærtjenester. Tjenestetilbudet varierer noe mellom hver klinikk, men alle våre åtte klinikker tilbyr polikliniske tjenester.

Klikk på tjenestene under for å lese mer om dem, og for å finne ut hvilke klinikker som tilbyr den aktuelle tjenesten. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har et spørsmål angående våre tjenester.

Ønsker du en oversikt over våre priser? Du finner prislistene våre her.

God tannhelse er viktig for dyrevelferden. Vi har vi god kompetanse på tannbehandling.

Akkurat som hos mennesker er det viktig at dyr har god tannhelse. For eksempel kan sykdommer som Pyrea og tannrotbetennelse medføre sterke smerter uten at dyret viser klare sykdomstegn.

I slike tilfeller er det viktig at dyret får en grundig tannbehandling.

Dyrenes tannhelse skal prioriteres høyt. Trivselen hos dyret kan reduseres drastisk dersom det har ubehandlede tannproblemer. Blant annet er endringer i spise-/tyggemønster og dårlig ånde vanlige symptomer på sykdom. Regelmessig tannrens på kjæledyret ditt vil sørge for at den daglige trivselen holder seg på topp.

Dyrenes Venn er opptatt av kjæledyrenes tannhelse og tilbyr tannsteinsrens (inkl polering) til meget gode priser. Se prisen i våre prislister her!
Klikk her for å bestille time.

Dyrenes venn utfører et bredt spekter av operasjoner, både akutte og planlagte, med en velutstyrt kirurgisk avdeling med høy faglig kompetanse. Klinikkene utfører alle vanlige typer bløtvevskirurgiske inngrep.

De litt uvanlige og spesielle operasjonene utfører vi i samarbeid med eksperter i inn- og utland. Det er viktig for oss at våre pasienter behandles der hvor kompetansen i hvert enkelt tilfelle er størst.

Vi utfører alle rutineoperasjoner som sterilisering og kastrering av hund og katt. Vi utfører også blant annet biopsier, svulstoperasjoner, bukoperasjoner, analkjerteloperasjoner, fremmedlegeme, urin-/blærestein, operasjoner i og ved øye og tåreapperat, og mer akutte operasjoner som livmorbetennelse, keisersnitt, magedreining osv.

Ambulante inngrep

Kastrering av hannkatt
Kastrering av katt er en nøytraliseringsform hvor veterinæren ved en operasjon fjerner hannkattens testikler. Slik letter man tilværelsen for hannkatter som ikke skal brukes til avl. En stor del av en hannkatts adferd er særdeles uhensiktsmessig dersom den skal leve som familiekatt.

En intakt hannkatt markerer sitt territorium med sin unike urinlukt. Steriliserte hannkatters urin er mer illeluktende enn en kastrert hannkatts urinlukt. En hannkatt streifer mye omkring for å finne hunnkatter med løpetid. Dermed er katten utsatt for å bli påkjørt i trafikken, eller for å havne i slagsmål med andre hannkatter og/eller katter som vil beskytte sitt territorium.

Usteriliserte hannkatter er dermed mer utsatt for betente bitt og byller, og smitte med dødelige sykdommer, som for eksempel katte-AIDS og katteleukemi. Slike sykdommer kan overføres ved bitt og ved seksuell kontakt. En kastrering er derfor en god måte å forebygge uønskede sykdommer på.

Fordeler og ulemper ved kastrering av katt
Kastrerte katter har lettere for å legge på seg enn intakte hannkatter, derfor er det viktig å gi katten mindre mengde fôr enn før kastrering. Fôret bør også være spesialtilpasset kastrerte katter, da kastrerte katter lettere danner krystaller i urinen.

Etter en kastrering er det ingen sting som skal fjernes, og det er ingen risiko forbundet med at katten slikker seg på operasjonssåret.

Det anbefales at du øre- eller chipmerker katten din samtidig som den kastreres, da den likevel er under narkose.

Sterilisering av hunnkatt
Sterilisering av hunnkatt er en nøytraliseringsform hvor veterinæren ved en operasjon fjerner kattens livmor og eggstokk. Det betyr at katten din ikke får løpetid, og at den ikke kan bli gravid. Som med hannkattene, kan en nøytralisering forebygge visse sykdommer.

Ulempene ved en sterilisering er at din katt må gjennomgå en operasjon under full narkose. En ung, sunn og frisk katt vil tåler en slik operasjon langt bedre enn en eldre katt, som kan ha utviklet livmorkreft eller kreft i melkekjertlene, og hvor en operasjon er nødvendig for å redde kattens liv.

Steriliserte hunnkatter har som de kastrerte hannkatter lettere for å legge på seg enn ikke-steriliserte katter, men dette problemet kan man som oftest løse med korrekt fôring etter operasjonen.

Sinsen Dyreklinikk anbefaler å sterilisere katten dersom man ikke ønsker kattunger. Et alternativ kan være ukentlige P-piller, men med P-piller er det langt større bivirkninger enn ved en sterilisering.

Narkose
I mange tilfeller er det nødvendig at kjæledyret legges i narkose for enten å undersøkes, behandles eller opereres. Lokalbedøvelse er sjelden en suksess på dyr, da de ikke kan overtales til å sitte/ligge stille.

På Dyrenes Venn forberedes enhver bedøvelse med en kort, men grundig helsesjekk av dyret. Dette gjøres for at vi i kombinasjon med de mest moderne og sikre anestesiprosedyrer kan tilby våre pasienter den sikreste og beste bedøvelsen.

Vi tilbyr blant annet
Preanestetisk (før narkose) blodprofil anbefales til alle hunder og katter, spesielt for dyr over 6 år. Før bedøvelsen av dyret vil veterinæren utføre en kort, men grundig helsesjekk for å kunne identifisere eventuelle forhold som kan forårsake problemer for ditt kjæledyr under operasjonen.

Ettersom det alltid finnes en mulighet for at man ved en fysisk undersøkelse ikke oppdager samtlige helseproblemer, anbefaler vi sterkt at en forundersøkelse av blodprofil tas før narkosen settes.

De testene vi anbefaler, er de samme som din egen lege ville utført på deg, dersom du skulle gjennomgå en bedøvelse. Slike undersøkelser er like viktige på dyr som på oss mennesker.

En blodprofil vil ikke utelukke komplikasjoner fullstendig, men risikoen vil reduseres. Videre kan man oppdage andre problemer/sykdommer som kan kreve ytterligere behandling.

Overvåkning under narkose
Dyrenes Venn benytter avansert overvåkingsutstyr til alle dyr under anestesi. Akkurat som hos mennesker er det alltid en liten risiko ved å være i narkose.

Enkelte sykdommer og kretsløpsforstyrrelser kan øke risikoen. I tillegg har enkelte raser et spesielt behov for overvåking under narkose.

Også hundens og kattens alder og rase taes med i vurderingen (spesielt hunder med kort snuteparti osv.).

Vi anbefaler at det alltid taes en helsesjekk og blodprofil før narkose.

Under narkosen er kjæledyret ditt alltid overvåket av utdannet personale og av elektronisk overvåkingsutstyr.

Overvåkningen består av respirasjons- og kretsløpsmonitoring, blodtrykksmåling, intravenøs blodtrykksstabilisering/væsketerapi og lufttilførsel.

Faste
Husk at ditt kjæledyr skal faste 6-10 timer før en operasjon. Dyret kan ha vann tilgjengelig frem til levering hos oss.

Klikk her for å bestille time.

Indremedisin er en samlebetegnelse som dekker flere fagområder, blant annet hud-, hjerte-, hormon-, nerve-, nyre-, urinveis-, mage-/tarm- og infeksjonssykdommer.

Opplever ditt dyr symptomer som slapphet, oppkast, diare, redusert appetitt eller smerter, bør du oppsøke en dyreklinikk som tilbyr indremedisinsk diagnostisering og behandling. Dyrenes Venn-klinikkene er et naturlig valg for mange.

Vi foretar grundige indremedisinske undersøkelser på dyr. Dette kan for eksempel omfatte blodprøver, urinprøver, ultralyd eller røntgen. Testene gir viktig informasjon vedrørende dyrets helsetilstand.

Vårt kompetente team av veterinærer og dyrepleierere/assistenter har erfaring og kunnskap som sørger for en rask og korrekt indremedisinsk diagnostisering. Med andre ord kan vi med vår legefaglige kunnskap effektivt velge den undersøkelsen som gir størst sannsynlighet for en korrekt diagnose.

Dyrenes Venn-klinikkene har moderne lokaler med alt nødvendig utstyr for å praktisere indremedisin på dyr etter høye kvalitetskrav. Har du spørsmål vedrørende indremedisin er det bare å ta kontakt.

Velkommen til oss!

Klikk her for å bestille time.

Ultralyd inngår som en naturlig og uerstattelig del av en moderne dyreklinikks praksis.

I forbindelse med utredning av sykdom øker ultralyd muligheten for å foreta riktig diagnose av hund, katt og andre dyr. Det krever god faglig kompetanse og erfaring for å foreta effektiv ultralyd på dyr, noe flere av våre veterinærer innehar.

Ultralyd på dyr brukes blant annet for å studere hjerte, hjertefunksjon, lever, nyrer, milt, urinblære, prostata, binyrer, mage/tarm, bukhule, livmor og bukhule. Blant annet blir ultralyd hyppig brukt i drektighetsundersøkelser.

Klikk her for å bestille time.

Hos Dyrenes Venn finner man avansert digitalt røntgenutstyr og god kompetanse innen billedtaking og tolkning av røntgenbilder.

Røntgen inngår som et viktig diagnostisk verktøy i utredning av sykdom hos dyr. For eksempel kan dette være nyttig hvis dyret ditt viser tegn til smerte/halthet. Blant annet blir også røntgen brukt i diagnostisering av hofteledds- og albueleddsdysplasi (HD/AD). 

For å sikre best mulige bilder og minske stressnivået for dyret hender det at det kan være nødvendig å bedøve dyret i forbindelse med en røntgenundersøkelse. Det prioriteres at røntgenundersøkelsene skal foregå både effektivt og skånsomt for dyret.

Klikk her for å bestille time.

Våre kjæledyr kan komme i kontakt med smittsomme sykdommer. Noen av disse sykdommene er meget farlige og kan til og med føre til død. Vi kan foreta alle nødvendige vaksinasjoner for effektiv beskyttelse mot flere utbredte sykdommer.

En vaksine sørger for at dyret er beskyttet mot virusinfeksjoner som i dag ikke kan behandles effektivt.

Vaksinasjon innebærer at dyret tilføres en svekket variant av mikroorganismen. Dermed stimuleres dyrets immunsystem til selv å produsere antistoffer mot viruset – noe som sikrer dyret mot utvikling av sykdom.

Vaksinasjon av hund
Dersom det er høy smitterisiko og moren ikke er vaksinert kan det være lurt å gi første vaksine når valpene er 6-8 uker. Mange oppdrettere velger å vaksinere valpene før de er fylt 8 uker. Det er uansett viktig for varig immunitet at valpene vaksineres ved ca 12 ukers alder. 

Hunder vaksineres mot valpesyke, smittsom leverbetennelse, parvovirus og kennelhoste. En del velger også å vaksinere mot rabies om de skal reise utenlands.

Vaksinasjon av katt
Kattunger vaksineres ved 12 og 16 ukers alder. De må ha 2 vaksiner med 3-4 ukers mellomrom for å stimulere immunsystemet (grunnimmunisering).
Kattunger vaksineres mot kattepest, katteinfluensa, katteleukemi og chlamydia.

Etter grunnvaksineringen som valp/kattunge, må dyret revaksineres 1 gang årlig. Dette er også en fin anledning til å få en full helsesjekk på dyret. 

Klikk her for å bestille time.

ID-merker du katten eller hunden din minsker risikoen for at de blir borte.

Ta ansvar – ID-merk dyret ditt!

Hvert år er det mange dyr som stikker av eller kommer på avveie. Spesielt gjelder dette mange katter når det er ferietid. ID-merker du katten eller hunden din, minsker risikoen for at de blir borte.

Merkingen utføres ved at veterinæren setter en liten kapsel under huden på dyret ditt. Inne i kapselen ligger en liten mikrochip med et unikt nummer. Dette nummeret registreres hos Dyreidentitet, den primære aktøren for digital identifisering av dyr i Norge, og følger dyret resten av livet.

Et dyr som blir funnet kan tas med til nærmeste dyreklinikk hvor de har en skanner som kan lese av nummeret og finne eieren i registeret.

Skal du til Sverige med dyret ditt MÅ det være ID-merket.

Mikrochipen er ikke synlig, og ingen kan se om dyret har eier eller ikke. Du må selv vurdere om du vil bruke halsbånd i tillegg, men en mikrochip vil ikke falle av og kan ikke fjernes.

Klikk her for å bestille time.

Valper og kattunger skal ha ormekur regelmessig. Det er ikke uvanlig at de har blitt smittet av innvollsorm fra moren, eller senere blir smittet i møte med andre valper. Ormekur virker ikke preventativt, men fjerner den ormen som er der.

Hunder
Valper skal behandles mot spolorm fra de er to uker gamle og deretter med to ukers mellomrom til de er åtte uker. Valpemor skal behandles samtidig med valpene fra de er fire uker gamle. Deretter behandles valpene ved 12 uker og 6 mndr.

Katter
Voksne utekatter som jakter, bør regelmessig behandles mot spolorm og bendelorm, helst to-fire ganger årlig. Kattunger skal også behandles rutinemessig. Dersom moren er utekatt skal kattungene behandles mot spolorm når de er 3 uker gamle, dette repeteres når de avvennes fra moren. Deretter behandles de igjen når de er 12 uker og 6 mndr.

Klikk her for å bestille time.