Vaksiner til hund og katt beskytter mot smittsomme, alvorlige sykdommer som det ikke finnes behandling mot, og som i verste fall kan medføre død hvis det rammer dyrene. For å unngå utbrudd av smittsomme sykdommer blant hunder er det viktig at hunden din får årlig vaksine og helsesjekk. 

Vaksinasjonsprogrammet til hund beskytter mot disse sykdommene:

  • Valpesyke (CDV)
  • Smittsom Hepatitt (CAV 1)
  • Adenovirus (CAV 2)
  • Parvovirus (CPV)
  • Parainfluensa (CPiV)

Andre vaksiner beskytter mot rabiesvirus og leptospirose, og er anbefalt å ta dersom hunden skal reise utenlands. I tillegg brukes vaksine mot herpes til drektige dyr ved mistanke om smitte. 

Vaksine til valp

Alle valper bør gjennomgå det anbefalte vaksineprogrammet mot valpesyke, smittsom hepatitt, adenovirus, parvovirus og parainfluensa. Valpen får vanligvis vaksine hos oppdretter før kjøperen overtar valpen. Deretter skal den vaksineres etter 2 til 4 uker og etter så tre måneder. Videre anbefales det med årlig vaksinasjon av hund.  

Anbefalt vaksinasjon vil gi beskyttelse hos nesten alle vaksinerte hunder. Valper som har antistoffer fra morsmelken i seg på vaksineringstidspunktet, vil også oppnå immunitet. Hos noen hunder har det blitt funnet parvovirus i avføringen i inntil åtte dager etter vaksinering. Virus kan spres til andre hunder, men uten kliniske tegn til sykdom. For parainfluensa oppnås ikke alltid full beskyttelse, men reduksjon av kliniske symptomer er vist. 

Det tar tid før hunden oppnår immunitet mot de ulike virusene. For valpesyke, adenovirus og parvovirus tar det omtrent en uke, og immuniteten varer i opptil tre år. Parainfluensa oppnår immunitet etter fire uker og varer i 1 år. 

Grunnvaksinene som anbefales for valper er derfor:

  • vaksine: 8 uker (DHP)
  • vaksine: 12 uker (DHPPi)

Valper som ikke har fått Pi/BbPi på 12 uker må få på 16 uker.

  • vaksine ved 12 måneder 

Dersom valpen kommer fra et miljø med høyt smittepress, eller det er tvil om mors beskyttelse gis første vaksine allerede fra seks ukers alder. 

Helsekontroll

Ved hver vaksine gjennomføres det også en helsesjekk av hunden. Den årlige helsekontrollen er et viktig besøk for å oppdage eventuelle plager og sykdom på et tidlig stadium, slik at behandling kan settes i gang. Forebyggende helsearbeid er alltid best for dyrets helse. 

Ved å la hunden din vaksineres forebygger du ikke bare mot at eget kjæledyr smittes, men du beskytter også andres kjæledyr og bidrar til at å holde et lavt smittepress blant hundepopulasjonen. Det er svært sjeldent at hunden får bivirkninger av vaksinen, men noen ganger kan kvalme, feber eller allergiske reaksjoner oppstå.

Bestill time for hundens årlige vaksine