Ledende veterinærer og mediehus har skrevet mye om den alarmerende utviklingen av fedme-bølgen blant norske hunder i Norge. Fedme kan være et av de største dyrevelferds-utfordringene vi står ovenfor, og det er ikke alltid eierne selv ser at hunden er overvektig. Det blir registrert stadig flere overvektige hunder og det er et klart økende problem.

Vekten kan oppleves som vanskelig å snakke om.

Vi i Dyrenes Venn er ofte i kontakt med dyreeiere som både bevisst og ubevisst holder dyret sitt i for godt «hold». Enkelte kan føle det er vanskelig å ta opp med dyreeier at dyret er overvektig. Vi i Dyrenes Venn mener det å diagnostisere og informere om overvekt er å bry seg om hund og eier. Det er for dyrets beste og for bedre dyrehelse. Et normalvektig dyr vil ofte kunne leve et sunnere liv uten smerter og sykdom og leve vesentlig lenger enn et overvektig dyr. Noen overvektige dyr har tilsynelatende god helse, mens andre kan ha problemer eller sykdom som henger sammen med overvekten. Dette kan være tilstander som leddsykdommer, diabetes, kreft, luftveislidelser og problemer i de nedre urinveiene. Når man vet at overvekt håndteres gjennom riktig ernæring, er det viktig å finne den ernæringen som best passer det enkelte overvektige dyret med de utfordringene dette dyret har.

Hva er Body Condition Score (BCS)

BCS er et system hvor man vurderer dyrets ”hold” objektivt på en skala fra 1 til 9. Målet for de fleste dyr vil være å bli vurdert til 4 eller 5. Ligger dyret over er det overvektig. Ligger det under er det undervektig. Veterinæren eller dyrepleieren vil vurdere dyrets buk linje, rygg linje, samt innsving foran hofter. Videre vil veterinæren kjenne på dyret for å gjøre en vurdering i forhold til skalaen, før man setter en BCS. Til slutt vil man også vurdere dyrets muskler. Dette kalles Muscle condition score (MCS).

Anbefaling i fra WSAVA

WSAVA (The World Small Animal Veterinary Association) har i sine retningslinjer, siden 2011, anbefalt at man foretar en bedømmelse av dyrets ernæringsmessige status ved enhver klinisk undersøkelse. Altså bør «body condition score» bedømmes på lik linje med temperaturmåling, lytting på hjertet osv.

Våre slankeklinikker har fokus på overvektige dyr

Dyrenes Venn sine klinikker i Lillestrøm og Eiker har spesielt stort fokus på overvektige dyr. Personalet på klinikkene har fått særlig utdannelse og kompetanse til å bistå deg og ditt dyr, gjennom det å være en Royal Canin slankeklinikk.

Royal Canin har ved å gjennomføre verdens mest omfattende program for vektreduksjon, vist effekten av sine veterinærdietter til overvektige katter og hunder. Dette var en studie som foregikk i 27 land over hele verden. 1325 pasienter deltok, av disse gikk 97 % ned i vekt i løpet av studien.

Dyrenes Venn anbefaler ofte Royal Canin Weight Management til de av våre pasienter som sliter med overvekt.

Vi i Dyrenes Venn anbefaler deg å ta kontakt med din veterinær dersom du er usikker på om ditt dyr er under- eller overvektig.