Ledende veterinærer og mediehus har skrevet mye om den alarmerende utviklingen av fedme-bølgen blant norske hunder i Norge. Fedme kan være et av de største dyrevelferds-utfordringene vi står ovenfor, og det er ikke alltid eierne selv ser at hunden er overvektig. Det blir registrert stadig flere overvektige hunder og det er et klart økende problem.

Vekten kan oppleves som vanskelig å snakke om.

Vi i Dyrenes Venn er ofte i kontakt med dyreeiere som både bevisst og ubevisst holder dyret sitt i for godt «hold». Enkelte kan føle det er vanskelig å ta opp med dyreeier at dyret er overvektig. Vi i Dyrenes Venn mener det å diagnostisere og informere om overvekt er å bry seg om hund og eier. Det er for dyrets beste og for bedre dyrehelse. Et normalvektig dyr vil ofte kunne leve et sunnere liv uten smerter og sykdom og leve vesentlig lenger enn et overvektig dyr. Noen overvektige dyr har tilsynelatende god helse, mens andre kan ha problemer eller sykdom som henger sammen med overvekten. Dette kan være tilstander som leddsykdommer, diabetes, kreft, luftveislidelser og problemer i de nedre urinveiene. Når man vet at overvekt håndteres gjennom riktig ernæring, er det viktig å finne den ernæringen som best passer det enkelte overvektige dyret med de utfordringene dette dyret har.

Hva er Body Condition Score (BCS)

BCS er et system hvor man vurderer dyrets ”hold” objektivt på en skala fra 1 til 9. Målet for de fles

te dyr vil være å bli vurdert til 4 eller 5. Ligger dyret over er det overvektig. Ligger det under er det undervektig. Veterinæren eller dyrepleieren vil vurdere dyrets buklinje, rygglinje, samt innsving foran hofter. Videre vil veterinæren kjenne på dyret for å gjøre en vurdering i forhold til skalaen, før man setter en BCS. Til slutt vil man også vurdere dyrets muskler. Dette kalles Muscle condition score (MCS).

Anbefaling i fra WSAVA

WSAVA (The World Small Animal Veterinary Association) har i sine retningslinjer, siden 2011, anbefalt at man foretar en bedømmelse av dyrets ernæringsmessige status ved enhver klinisk undersøkelse. Altså bør «body condition score» bedømmes på lik linje med temperaturmåling, lytting på hjertet osv.

Våre slankeklinikker har fokus på overvektige dyr

Vanja og Tyra på Dyrenes Venn Eiker ønsker deg velkommen.

Dyrenes Venn sine klinikker i Lillestrøm og Eiker har spesielt stort fokus på overvektige dyr. Personalet på klinikkene har fått særlig utdannelse og kompetanse til å bistå deg og ditt dyr, gjennom det å være en Royal Canin slankeklinikk.

Royal Canin har ved å gjennomføre verdens mest omfattende program for vektreduksjon, vist effekten av sine veterinærdietter til overvektige katter og hunder. Dette var en studie som foregikk i 27 land over hele verden. 1325 pasienter deltok, av disse gikk 97 % ned i vekt i løpet av studien.

Ved våre slankeklinikker i Dyrenes Venn tilbys tilpasset opplegg med egen plan og oppfølging, rettet mot hver enkelt kunde. Da setter man opp eller bestiller time hos autorisert dyrepleier med ekspertise på vektredusering. Kundene blir fulgt opp over tid med jevnlig veiing, enten på klinikk eller hjemme.

Bestill time for oppfølging av ditt dyr i dag

Tips til deg som mistenker overvekt hos dyret ditt

  1. Hold av en del av den daglige rasjonen med fôr, slik at dette kan brukes som belønning.
  2. Bruk gjerne barn eller andre familiemedlemmer til å «trene» med hunden. (sitt, dekk, bli, søk osv) På denne måten tar hele familien del i dyrets slanking, og kjæledyret får litt gratis trening/mosjon.
  3. Bruk en labyrintskål som matskål. Dette gjør at hunden/katten bruker lenger tid på å spise, og forhindrer at kjæledyret sluker maten, noe som igjen øker metthetsfølelsen. Det går også an å bruke et isbitbrett, hvor du legger litt mat i de forskjellige rutene,
  4. Søk innendørs. Gjem tørrfôret i huset og få hunden til å søke etter maten. Hvis hunden ikke forstår hva den skal gjøre, så følg etter og vis hvor fôret er. Hunden vil raskt bli flinkere, og du kan øke vanskeligheten ved å gjemme fôr på vanskeligere steder og flere fôrkuler avgangen. De fleste hunder elsker denne leken.
  5. Øk mosjonen gradvis, slik at du ikke utsetter hunden for unødvendig stress på ledd og rygg. Husk at vektnedgang kan være en lengre prosess og kjæledyret skal ikke gå ned i vekt for fort.