Som et resultat av hvor glad en ansvarlig dyreeier blir i dyret sitt, vil en unødig tenke på at dyret kan bli borte.

Enten du har en utekatt som utforsker ulike områder, eller en innekatt som ikke er ute alene vet man ikke når uhellet kan være ute, eller katten ikke finner veien hjem igjen. De fleste katteeiere ID-merker kattene sine, selv om det enda ikke er lovpålagt i Norge. Til tross for at det ikke er lovpålagt, kan forsikringsselskapet kreve at katten ID-merkes for å tilby forsikring. I tillegg kreves ID-merking av dyr ved utenlandsreiser. 

Hvert år kommer et antall dyr bort fra eierne sine, og i mange situasjoner blir dyret tatt hånd om. Dersom dyret ditt kommer bort fra deg, og dyret ikke er ID-merket er det vanskelig for de som har funnet dyret ditt å finne tilbake til riktig eier. For eier kan det være fint å vite dyrets skjebne uansett om det har vært utsatt for en ulykke, eller kan komme hjem igjen.

Hvordan foregår ID-merking?

En liten, elektronisk chip plasseres under huden i nakken på dyret ditt, og plassering av chipen går fort. Den blir omkapslet av bindevev, og vil ikke være til plage for dyret ditt. Veterinærer, og alle Vikings servicestasjoner (telefonnummer 06000) har utstyr for å lese av ID-chip. Dyret blir registrert hos DyreID.no, hvor det også lagres kontaktinfo til eier.

Bestill time for ID-merking av dyret ditt i dag