Mange dyreeiere opplever at hunden blir bitt av huggorm og mange dyreeier lurer på ting rundt huggorm og bitt. I denne artikkelen har vi samlet informasjon om hva som skjer ved et huggormbitt, og hva du som dyreeier må gjøre dersom hunden din blir bitt.

Dette kjennetegner huggorm

Huggormen kjennetegnes som en brunaktig slange med sikksakk-mønster på ryggen eller helt svart. Huggormen har trekantformet hode og de blir vanligvis 50-70 cm lange som voksne individer. Huggorm forveksles ofte med slettsnok eller buorm, men disse forskjellene skal man se etter:

  • Slettsnoken har mønster med to rekker med mørke flekker, mens huggormen har sikksakk-mønster.
  • Buormen har sikksakk-mønster på ryggen i likheten med huggormen, men kroppen til buormen er en del større, samt at hodet er litt mindre og mer rundt enn huggormen sitt karakteristiske trekantformede hode.
    • I tillegg har Buormen ofte en eller to gulhvite prikker like bak hodet, noe som huggormen ikke har.

Når biter huggormen og er det farlig for dyret ditt?

Huggorm biter sjeldent og kun når huggormen blir overrasket eller redd, så kan den bite i selvforsvar. Ikke alle bitt fra huggormen inneholder gift såkalte ”tørr-bitt”, da huggormen sparer på giften til å avlive byttedyr. Man må aldri vente og se om bittet var giftig eller ikke, men umiddelbart kontakte veterinær. Dyrenes Venn har akuttvakttelefon frem til kl 23.00 alle dager på Sinsen i Oslo tlf 820 92 222 og Lillestrøm tlf 820 92 002

Hva skjer i kroppen etter et huggormbitt

Giften fra huggormen dreper byttet ved å sprenge blodkar og blodceller. Byttet kan gå inn i sjokk, samt at blodet klarer ikke å koagulere det betyr å klumpe seg og blodet ikke flyter fritt i blodårene. Giften kan i verste fall føre til omfattende skader på blodårer i hele kroppen, som kan resultere i dannelse av små blodpropper. Det kan blir enda vanskeligere for blodet å koagulere, når kroppen prøver å løse opp de små proppene, og dyret kan derfor dø av indre blødninger. Giften fra huggormen kan også påvirke hjerte, nyrer, lever samt mage-tarmkanalen. Bitt fra huggorm kan dessverre gi hunden langvarige skader på nyrene. De fleste hunder kommer seg heldigvis raskt etter et huggormbitt uten varige skader.

Symptomer ved huggormbitt

Dyreeieren ser sjeldent huggormen, men man hører ofte hunden pipe og ser den hoppe eller løpe av gårde. Mange hunder blir trette og sultne etter å ha blitt bitt av huggorm, og det kan oppstå en stor hevelse i benet eller på nesen i løpet av bare 30 minutter. Hevelsen er øm, og ved å se nøye etter kan du kanskje få øye på et eller to knappenålshull som er selve bittstedet. Hevelse i nesen/snuten er ofte det som hundeeiere blir skremt av og det kan føre til hevelse som helt eller delvis blokkerer luftveiene. Bitt i beina kan ofte være kritisk/skummelt fordi blodsirkulasjonen er bedre, noe som resulterer i at giften transporteres raskere til resten av kroppen til hunden.

For noen hunder er de verste symptomene hevelse, smerte og tretthet, noe som normalt går over i løpet av noen dager. De mer alvorlige tilfellene sprer giften seg i kroppen, og forårsaker blødninger i slimhinner og hud. Giften fra huggormen kan skade blodkar (spesielt i nyrene), men også på lever og lunger. Når de indre organene til hunden blir mer og mer skadet, kan hunden gradvis miste bevisstheten. Hjertet vil ofte slå raskere og kanskje mer uregelmessig. I ytterste konsekvens kan hjertekar-systemet kollapse og hunden kan dø av skadene. En hund som får rask behandling av veterinær vil ha bedre mulighet til mildere symptomer.

Dette må du gjøre hvis hunden din blir bitt av huggorm

Dersom hunden din blir bitt av huggorm, er det viktigste og første du må gjøre er å holde hunden i ro, da giften pumpes raskt rundt i kroppen ved bevegelse. Unngå å ta på bittstedet og du må ikke forsøke å suge, klemme, bandasjere eller gjøre noe annet, da dette også kan resultere i til at giften sprer seg raskere rundt i kroppen til hunden. Kontakt en veterinær umiddelbar og hos Dyrenes Venn har vi akuttvakttelefon frem til kl 23.00 alle dager på Sinsen i Oslo tlf 820 92 222 og Lillestrøm tlf 820 92 002.

Når hunden kommer til veterinæren vil behandlingen i hovedsak bestå av drypp, smertelindring og overvåking av hjertefunksjon. I tillegg vil det bli tatt blodprøver for å kontrollere blant annet røde og hvite blodceller, blodsukker, lever og nyrer, blod protein med mer. Behandling med antiserum eller motgift til hund er nå blitt mer vanlig, særlig i de tilfellene hvor hunden har kraftig nedsatt allmenntilstand og økt hjerterytme. Det finnes allikevel lite forskning på dette området og den veterinæren som behandler hunden tar en avgjørelse om hva som er den beste måten å behandle hunden på.

Etter behandling følges ofte hunden opp ved å ta blodprøver av hunden noen uker senere, da det kan oppstå etter-effekter av giften fra huggormen, som for eksempel nyreskade.

Kan man forebygge huggormbitt?

Dyreeier kan til en viss grad forebygge huggormbitt ved å være ekstra oppmerksom. På varme vår- og sommerdager liker huggormen å sole seg på steiner eller i veien. Huggormen kan også være i gress og særlig der det er mye lyng, så det kan være fornuftig å unngå det.